3528 एलईडी स्ट्रिप लाइट, 5050 एलईडी स्ट्रिप लाइट, 5630 एलईडी स्ट्रिप लाइट, 335 एलईडी स्ट्रिप लाइट, 3014 एलईडी स्ट्रिप लाइट, आरजीबीडब्ल्यू एलईडी स्ट्रिप लाइट, डबल कलर एलईडी स्ट्रिप लाइट, बेंडेबल एलईडी स्ट्रिप लाइट, डिजिटल एलईडी स्ट्रिप लाइट, 12 वी एलईडी स्ट्रिप लाइट , 24V एलईडी स्ट्रिप लाइट