3528 แถบไฟ LED, ไฟแถบ LED 5050, ไฟแถบ LED 5630, แถบไฟ LED 335 แถบ, ไฟแถบ LED 3014, ไฟแถบ LED rgbw, ไฟแถบ LED สองสี, ไฟแถบ LED แบบโค้งงอได้, ไฟแถบ LED แบบดิจิตอล, ไฟแถบ LED 12V , ไฟเส้น LED 24V