2835 बेंडेबल एलईडी स्ट्रिप, व्हाइट एलईडी स्ट्रिप, वार्म व्हाइट एलईडी स्ट्रिप लाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट वार्म व्हाइट, एलईडी स्ट्रिप लाइट व्हाइट कलर, कूल व्हाइट एलईडी स्ट्रिप, एलईडी स्ट्रिप कूल व्हाइट, 6000-6500k, 3200k एलईडी स्ट्रिप लाइट