2835 แถบไฟ LED แบบโค้งงอได้, แถบ LED สีขาว, ไฟแถบ LED สีขาวอบอุ่น, ไฟแถบ LED แบบอบอุ่นสีขาว, ไฟแถบ LED สีขาว, แถบ LED สีขาวนวล, แถบ LED สีขาวนวล, 6000-6500k, 3200k ไฟแถบ LED