Dải đèn LED có thể uốn cong 2835, dải đèn LED trắng, dải đèn LED trắng ấm, dải đèn LED trắng ấm, dải đèn LED màu trắng, dải đèn LED trắng mát, dải đèn LED trắng mát, 6000-6500k, dải đèn LED 3200k