การติดตั้งบนพื้นผิว DC Power Track – DERUN
ติดตั้งเพิ่มเติมกับระบบเก็บเข้าลิ้นชักกอนโดลาแบบติดผนังหรือทางเดินที่มีอยู่

- ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับชั้นวางได้หลากหลาย
– การเชื่อมต่อที่สะดวกระหว่างชั้นวางกับไฟชั้นวางด้วยขั้วต่อสายเคเบิล
– ติดตั้งง่าย รางไฟ DC รับประกันประสิทธิภาพแสงแต่ละชั้น

รางไฟ led รางไฟกระแสตรง

วิธีใช้รางไฟ dc เพื่อเชื่อมต่อไฟแถบนำ

รางไฟ led รางไฟกระแสตรง