Bề mặt gắn đường nguồn DC - DERUN
Trang bị thêm cho hệ thống giá đỡ Gondola trên tường hoặc lối đi hiện có.

- Linh hoạt và thích ứng với nhiều loại kệ.
- Kết nối thuận tiện giữa giá đỡ với giá đỡ chiếu sáng bằng đầu nối cáp.
- Dễ dàng cài đặt theo dõi nguồn DC đảm bảo hiệu suất chiếu sáng từng lớp.

dải dẫn sáng theo dõi điện dc

Cách sử dụng rãnh điện một chiều để kết nối đèn dải led

dải dẫn sáng theo dõi điện dc