Đèn LED dải nhiều hàng thường được gọi là Đèn LED dải công suất cao.

PCB rộng hơn nhiều.

Có hai hoặc nhiều hàng chip dẫn trên một bảng PCB. Nó có thể điều chỉnh độ sáng và độ sáng cao.

DERUN thường cung cấp hai hàng chip led SMD5050 và SMD2835.

Chúng hầu hết được lắp đặt trong một cấu hình nhôm rộng và phát ra như một loại ánh sáng không chấm và có công suất cao.